วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สื่อการสอนเรื่องไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นป.3 ผู้สอนมิสปัทมา เมืองลี

E1 สื่อการสอน    เรื่องพลังงานไฟฟ้า 


  


E2  สื่อการสอน    เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียส  ฉบับการ์ตูน


E3 สื่อการสอน   เรื่องตัวนำและฉนวนไฟฟ้า
E4 สื่อการสอน   เรื่องประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า
E5 สื่อการสอน    เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย

E6 สื่อการสอน   เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา
คลิปทดลองสนุกๆเรื่องไฟฟ้าสถิต
E1  สื่อการสอน  เรื่องลูกโป่งมหัศจรรย์  1
http://www.youtube.com/watch?v=7m-ooPjGsQo

E2  สื่อการสอน  เรื่องลูกโป่งมหัศจรรย์  2
http://www.youtube.com/watch?v=XdA6zgLHPws

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น